App Matkailu
23.12.2021

Kil­pis­jär­vi

Hal­ti­tun­tu­rin huiputus
App Matkailu

Hal­ti­tun­tu­rin huiputus

Lähde katsomaan, miltä maailma näyttää Suomen kor­keim­mal­la kohdalla. Ra­ja­pyyk­ki 303B Hal­ti­tun­tu­rin rinteessä Suomen ja Norjan rajalla on ai­nut­laa­tui­nen ret­ki­koh­de. Kil­pis­jär­vel­tä Haltille kelk­kail­laan Kä­si­var­ren erämaan läpi. Tällä alueella ovat kaikki Suomen yli tu­hat­met­ri­set tunturit. Ra­ja­pyy­kil­lä voit kir­joit­taa nimesi Haltin vie­ras­kir­jaan.

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/hal­ti­tun­tu­rin-huiputus/


Tai  vaih­toeh­toi­ses­ti:

Lähde ko­kei­le­maan, miten pol­ku­pyö­rä kulkee Kil­pis­jär­ven lumilla.

Läs­ki­pyö­rä on eri­tyi­ses­ti lu­mio­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kulkupeli.

Pulleat renkaat tekevät lumella liik­ku­mi­sen helpoksi.

Läs­ki­pyö­rä on yl­lät­tä­vän kevyt ja ketterä. Sillä osaa ajaa jokainen, joka on ajanut ta­val­li­sel­la pol­ku­pyö­räl­lä.

Lähde opas­te­tul­le läs­ki­pyö­rä­ret­kel­le Kil­pis­jär­ven haus­kim­mil­le reiteille.

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


E-LÄS­KI­PYÖ­RÄI­LE­MÄÄN

Säh­kö­avus­tei­nen läs­ki­pyö­rä eli e-fatbike on hauska tapa nauttia luonnosta sekä lii­kun­nas­ta ja nähdä enemmän aiempaa hel­pom­mal­la. Ehdit liikkua pidemmän matkan ja kokemaan enemmän kuin pelkin li­has­voi­min. Tunturi eMAX -säh­kö­pyö­rän kyky edetä lähes minne vain yh­dis­tet­ty­nä te­hok­kaa­seen säh­kö­moot­to­riin tekee siitä us­ko­mat­to­man hauskan ajaa. Leveät (4,8”) renkaat tarjoavat hyvän pidon ja kantavat hyvin lumessa tai pehmeällä hiekalla. Pyörissä on normaalit vaihteet ja kolme avus­tin­luok­kaa: eco, trail ja boos

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/

App Matkailu
App Matkailu
App Matkailu

App Matkailu

Tervetuloa kotimaanmatkailu "Tutustu Suomeen"

App Matkailu Tv-Digilehti-Uutiskirje

sivuille.

App Matkailu Appmatkailu.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Appmatkailu.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2022©App Matkailu. Kaikki oikeudet pidätetään.