App Matkailu
28.12.2021

Kil­pis­jär­vi

Kil­pis­jär­ven kierros
App Matkailu

Jos etsit Lapin parasta paikkaa, on sinun suunnattava Kilpisjärvelle! Kilpisjärvi on loistava kohde ja lähtöpaikka vaeltamiseen, retkeilyyn ja moottorikelkkailuun. Kilpisjärveltä pystyt valloittamaan Suomen korkeimmat tunturit, mukaanlukien Suomen korkeimman kohdan Haltilla, ja jopa vierailla nopeasti Norjan puolella jäämerellä.

Tai haluatko mieluummin pilkille tunturijärvien puhtaiden vesien äärelle? Vai haluaisitko vierailla tiettömän taipaleen päässä olevassa Saamelaiskylässä. Oletko joskus haaveillut nähdä satojen porojen tokan niiden luontaisessa ympäristössä tuntureilla? Tai haluaisitko vuokrata moottorikelkan ja lähteä vaikka opastetulle safarille Kilpisjärven maisemissa. Kilpissafarit pystyy auttamaan sinua toteuttamaan nämät toiveesi ja haaveesi arktisista retkistä ja seikkailuista.


Kilpisjärven kierros

Jos et ole aiemmin ajanut moottorikelkalla, Kilpisjärven kierros tarjoaa mahtavien maisemaelämysten ohella tilaisuuden kokeilla kelkkailua. Aluksi opas perehdyttää turvalliseen moottorikelkkailuun. Ensimmäisenä kohteena on kolmenpyykki. Sitten noustaan puurajan yläpuolelle sijaitsevalle Saanajärvelle. Retkellä avautuvat Kilpisjärven parhaat tunturinäkymät.

kilpissafarit.fi/talviaktiviteetit/kilpisjarven-kierros-kelkalla/


Tai  vaih­toeh­toi­ses­ti:

Lähde ko­kei­le­maan, miten pol­ku­pyö­rä kulkee Kil­pis­jär­ven lumilla.

Läs­ki­pyö­rä on eri­tyi­ses­ti lu­mio­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kulkupeli.

Pulleat renkaat tekevät lumella liik­ku­mi­sen helpoksi.

Läs­ki­pyö­rä on yl­lät­tä­vän kevyt ja ketterä. Sillä osaa ajaa jokainen, joka on ajanut ta­val­li­sel­la pol­ku­pyö­räl­lä.

Lähde opas­te­tul­le läs­ki­pyö­rä­ret­kel­le Kil­pis­jär­ven haus­kim­mil­le reiteille.

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


E-LÄS­KI­PYÖ­RÄI­LE­MÄÄN

Säh­kö­avus­tei­nen läs­ki­pyö­rä eli e-fatbike on hauska tapa nauttia luonnosta sekä lii­kun­nas­ta ja nähdä enemmän aiempaa hel­pom­mal­la. Ehdit liikkua pidemmän matkan ja kokemaan enemmän kuin pelkin li­has­voi­min. Tunturi eMAX -säh­kö­pyö­rän kyky edetä lähes minne vain yh­dis­tet­ty­nä te­hok­kaa­seen säh­kö­moot­to­riin tekee siitä us­ko­mat­to­man hauskan ajaa. Leveät (4,8”) renkaat tarjoavat hyvän pidon ja kantavat hyvin lumessa tai pehmeällä hiekalla. Pyörissä on normaalit vaihteet ja kolme avus­tin­luok­kaa: eco, trail ja boos

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/

App Matkailu
App Matkailu
App Matkailu

App Matkailu

Tervetuloa kotimaanmatkailu "Tutustu Suomeen"

App Matkailu Tv-Digilehti-Uutiskirje

sivuille.

App Matkailu Appmatkailu.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Appmatkailu.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2022©App Matkailu. Kaikki oikeudet pidätetään.