App Matkailu
20.2.2022

Yö erämaassa

Kil­pis­jär­vi
App Matkailu

Yö erämaassa

Kilpisjärven kylää ympäröi asumaton tunturierämaa. Arkissa yöpyminen antaa tilaisuuden rauhoittua puhtaan ja koskemattoman arktisen luonnon äärelle. Tunturien keskellä silmät sopeutuvat nopeasti pimeyteen, ja yön ihmeet avautuvat katsojalle. Miljoonat tähdet tuikkivat kirkkaina ja revontulet värittävät lumisia tuntureita. Opas kuljettaa vieraat leiripaikalle ja näyttää arkkiasumisen niksit. Aamulla opas noutaa yöpyjät takaisin sivistyksen pariin.


Tai  vaih­toeh­toi­ses­ti:

Lähde ko­kei­le­maan, miten pol­ku­pyö­rä kulkee Kil­pis­jär­ven lumilla.

Läs­ki­pyö­rä on eri­tyi­ses­ti lu­mio­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kulkupeli.

Pulleat renkaat tekevät lumella liik­ku­mi­sen helpoksi.

Läs­ki­pyö­rä on yl­lät­tä­vän kevyt ja ketterä. Sillä osaa ajaa jokainen, joka on ajanut ta­val­li­sel­la pol­ku­pyö­räl­lä.

Lähde opas­te­tul­le läs­ki­pyö­rä­ret­kel­le Kil­pis­jär­ven haus­kim­mil­le reiteille.

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


E-LÄS­KI­PYÖ­RÄI­LE­MÄÄN

Säh­kö­avus­tei­nen läs­ki­pyö­rä eli e-fatbike on hauska tapa nauttia luonnosta sekä lii­kun­nas­ta ja nähdä enemmän aiempaa hel­pom­mal­la. Ehdit liikkua pidemmän matkan ja kokemaan enemmän kuin pelkin li­has­voi­min. Tunturi eMAX -säh­kö­pyö­rän kyky edetä lähes minne vain yh­dis­tet­ty­nä te­hok­kaa­seen säh­kö­moot­to­riin tekee siitä us­ko­mat­to­man hauskan ajaa. Leveät (4,8”) renkaat tarjoavat hyvän pidon ja kantavat hyvin lumessa tai pehmeällä hiekalla. Pyörissä on normaalit vaihteet ja kolme avus­tin­luok­kaa: eco, trail ja boos

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/

App Matkailu
App Matkailu
Jaa tämä artikkeli
App Matkailu

App Matkailu

Tervetuloa kotimaanmatkailu "Tutustu Suomeen"

App Matkailu Tv-Digilehti-Uutiskirje

sivuille.

App Matkailu Appmatkailu.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Appmatkailu.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2022©App Matkailu. Kaikki oikeudet pidätetään.