App Matkailu
4.11.2021

Inari

Maas­to­hiih­to+Ko­ta­ra­vin­to­la
App Matkailu


Aluksi hiihtoa oppaan johdolla Menesjärven jäällä tai lähimetsässä. Loppupäivän voit pitää hiihtovälineet ja hiihtää itseksesi lähimaastossa.


Hiihtolenkin jälkeen nuotion ääressä  kotaravintolassa.

Kotaravintola

Hotelli Korpikartanon Kotaravintola sijaitsee keskeisellä paikalla hotellin pihamaalla ja on erinomainen erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Ravintolassa voi järjestää esimerkiksi kotapäivällisen tai -lounaan lisäksi juhlia, häitä ja muita tilaisuuksia.


Kotaravintolassa on 50 paikkaa ja keskellä perinteisen kodan tapaan nuotio. Elävä tuli luo tunnelman, jota vieraat eivät helposti unohda. Nuotiolla voi myös laittaa ruokaa esimerkiksi loimulohta tai paistaa lettuja. Kodassa on lattialämmitys, joten myös talvella kota pysyy lämpimänä.  Kotaravintola on osa Hotelli Korpikartanon anniskelualuetta ja tarjoilemme tilaisuuden mukaan myös juomia ravintolassa.


KOE LUONTO JA HIL­JAI­SUUS

Hotelli Kor­pi­kar­ta­no sijaitsee pienessä Me­nes­jär­ven saa­me­lais­ky­läs­sä Inarissa. Inarin kir­kon­ky­lä, Suomen saa­me­lais­kult­tuu­rin keskus, on vain 30 minuutin ajomatkan päässä.


KODIKASTA MA­JOI­TUS­TA HOTELLI KOR­PI­KAR­TA­NOS­SA

Hotelli Kor­pi­kar­ta­no tarjoaa ko­dik­kai­ta,suihkulla ja wc:lla va­rus­tet­tu­ja huoneita.

Huoneita on yhteensä 28, osassa on mi­ni­keit­tiö tai keittiö tai erillinen ma­kuu­huo­ne, joten ma­joi­tuk­sen voi valita omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huoneet si­jait­se­vat kahdessa eri ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­sa. Ma­joi­tuk­seen kuuluu aina lii­na­vaat­teet,aamiainen ja iltasauna.


LEM­MIK­KIYS­TÄ­VÄL­LI­NEN HOTELLI

Koirat ja kissat ovat myös ter­ve­tul­lei­ta hotelli Kor­pi­kar­ta­noon; osaan huoneista on sallittu tuoda lem­mik­kie­läi­miä.


Hotel Kor­pi­kar­ta­no

Me­nes­kar­ta­non­tie 71,

FI-99870 Inari, LAPLAND, FINLAND

Klikkaa ja soita +358 407774339

kor­pi­kar­ta­no@kor­pi­kar­ta­no.fi

WWW linkki

kor­pi­kar­ta­no.fi/fi/

App Matkailu
App Matkailu

App Matkailu

Tervetuloa kotimaanmatkailu "Tutustu Suomeen"

App Matkailu Tv-Digilehti-Uutiskirje

sivuille.

App Matkailu Appmatkailu.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Appmatkailu.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2022©App Matkailu. Kaikki oikeudet pidätetään.